Flammetesten er pr. 1. september 2021
overtaget af Aktive Energi Anlæg A/S,
hvor Svend Erik Vollbrecht nu er ansat
og kan træffes på dir. tlf. +45 6113 7077

 

  www.AEA.dk